Apples köp av Fleetsmith en katastrof för kunder

26 Jun 2020

Airmessage

Seth Goldin beskriver hur Apples köp av Fleetsmith blivit en total katastrof för Fleetsmiths befintliga kunder:

All outlets are totally missing the story about Apple’s Fleetsmith acquisition. There’s a huge story here about how Apple killed core functionality, resulting in hundreds of outraged users.

Airmessage

Användare i MacAdmins Slack-kanal beskriver hur de plötsligt inte kunnat logga in i Fleetsmith och senare fått ett meddelande via e-post att Apple köpt bolaget. De som fungerat som återförsäljare till Fleetsmith har på samma sätt meddelats att deras avtal med Fleetsmith sagts upp med omedelbar verkan. Man undrar ju om det är så här det går till varje gång

Apple har sällan brytt sig om små och medelstora företagskunder och de visar nu att de fortfarande inte gör det.