KMGB

9 Nov 1991

K M : s G o d a B o k (4:e upplagan sedan den händelse som förutsades i kapitlet Presagis vers 17-20. Utgiven 1991-11-09).

1:a Kapitlet - Lynxis

1 I begynnelsen var jorden.

2 Efter ett tag tröttnade KM på att vara ensam, och KM skapade SYSOP och Läderspöket, på det att de skulle ge Honom mat och byta hans kattsand.

3 På den andra, tredje, fjärde och femte dagen vilade KM.

4 Och den sjätte dagen kom, och KM fann livet fortfarande tråkigt, så Han skapade möss, sorkar och småfåglar till Sin förströelse, Sitt mellanmål och till att lägga i SYSOPs säng vid vissa tillfällen. Därefter slutade den sjätte dagen.

5 På den sjunde dagen vilade KM.

6 Den åttonde dagen tyckte KM att han behövde något som visade människorna att allt inte är trevligt, så han skapade idioten, och han såg att det var gott (dvs dåligt), och han gav idioten namnet Arghvid.

7 Här behövs vishet. Den som har förstånd skall undvika idiotens nummer, ty det är ett Stockholmsnummer, och numret är 6424077.

8 Och på den n:te dagen skapade KM 1080.

9 KM alltings skapare, skapade sålunda även stjärnorna!

10 Han såg att lite bilder behövdes för att leda hans frälse. Stjärnbilder såsom: Lillavulvan, Storafallos och stjärnor såsom ölstjärnan.

2:a Kapitlet - Swahili

1 Och KM såg på det han skapat och såg att det var skit.

2 KM tänkte länge i sin vishet och insåg att han måste skapa ett mål för de frälse att uppnå.

3 och något för de ofrälse, de dumma och Arghvid att fråga om.

4 Så han skapade med njutning det förlovade landet Swahili!

5 Och KM såg att Swahili var gott.

6 Ty där dväljdes endast de som kunde festa, njuta av livet samt mängder av vackra flickor.

7 Och KM log mot SYSOP och sa “sprid budskapet om Swahili och meddela alla rättrogna om att det är i Min nåd och med Hawks välvilja vi hånar de otrogna och tager vår plats i Swahili, när tiden är mogen.”

8 Och The Peanut, även kallad Ifvarsson, trädde fram ur skuggorna och sa unisont med Hawk något som de visa länge må ha tvistat om innebörden av, men som må kunna sammanfattas i den mening som härmed följer i vers 9.

9 “Ni ska vara jävligt GLADA om ni får komma in!” (Not: För att även glädja de trogna som är av honkön beslutade KM att ordalydelsen i kapitel 2 vers 6 skulle ändras till ‘samt mängder av vackra varelser av motsatt kön.’)

3:e Kapitlet - Presagis

17 Sannerligen, det säger jag dig, du ska läsa den heliga skriften noga och lära dig den utantill.

18 Ty det kommer en tid då KM utsätter sina trogna för en prövning.

19 Och i denna tid skall alla exemplar av den heliga skriften förgås.

20 Och de trogna blir tvugna att försöka minnas vad de läst, och tillsammans skall de åter nedteckna den heliga skriften i sin helhet!

34 Skåda de antiezenister som skola leva och sätta KM:s trogna på prov med sina irrläror!

35 Deras förnamn skola, liksom deras efternamn, börja på den bokstav som i alfabetet följer efter A. Denna bokstav vilken deras namn skola börja på skola sedan i alfabetet följas av ett C. Inte fler, inte färre. Ty C är bokstaven som bokstaven som bildar deras namn skola följas av.

41 Och i denna tid skall komma en profet, och man skall icke veta om han i sanning är en KMs profet, och han skall sprida stor förvirring.

42 och hans namn skall vara Sequvizers, Macekl, Marcel Bos.

43 Så skall ske i denna tid, och KM skall med intet morrhår förråda profetens sanna halt.

44 Och i denna tid skall en frälse boota sin burk

45 och timern skall visa 12:34:56.78

46 och, sannerligen, detta skall vara Tecknet. Tecknet som vittnar om världens undergång!

47 Och efter 90 dagar eller 90 år, ingen vet säkert, skall världen gå under.

7233 En kväll i tidernas begynnelse frågade de trogna KM om de ofrälse någon gång skulle komma att undra om KM:s namn och KM-dyrkarnas historia.

7234 “Så kommer att ske” svarade KM.

7235 “Det kommer en tid, då ett modemarnät för ofrälse skall bildas. Ett nät som inte går under ett välsignat kattnamn, utan under ett förbannat hundnamn.”

7236 “Och i denna tid skall ofrälse undra över mitt namn, och en av er skall då svara på följande sätt:”

7237 (7237) 91-11-06 20.21 /52 rader/ Jan Mickelin

Mottagare: Husdjur Kommentar till 7236 av Marianne Brealt

Ärende: KM -> KM = Kattmästerskapen ? 🙂 Eller Kisse Miss ? 🙂

Nä, det är betydligt enklare än så. Här är historiken:

Våren 1982 tog jag hand om två kolsvarta kattungar. Den ena döpte jag naturligtvis till Snövit och den andra till Reservprovianten.

Snövit lämnades så småningom bort till en annan familj, varefter jag och Reservprovianten blev ensamma kvar att ligga i soffan och lösa världsproblemen. Emellertid var namnet lite i längsta laget, så jag och de flesta andra tilltalade honom bara med “Katten”. Efter ett år var det dags att åka till veterinären. I samband med kastrering och vaccinering ville de ha lite uppgifter för att utfärda vederbörligt certifikat.

Jag drog mig lite för att låta dem skriva “Reservprovianten” i papprena, så jag förklarade att han tilltalades “Katten”.

-Katten??? Vi kan väl inte skriva enbart “katten”???

-Suck… Skriv “Katten Mickelin” då…

Certifikatet blev en prydnad för väggen: “K. Mickelin har denna dag kastrerats och vaccinerats mot kattpest”…

Hoppas att jag inte har någon morbror Kalle eller så i släkten…

Nu hade således katten fått papper på sin identitet. Emellertid var det lika jobbigt att säga “Katten Mickelin” som “Reservprovianten”, så det enda vettiga i situationen var att börja köra med förkortningen “KM”.

Och så fick det förbli. Och väl är väl det, för hur skulle det sett ut om de KM-trogna satt och mässade “Hell Reservprovianten” på sina sammankomster?

Sedan gick det raskt undan: KM blev skyddshelgon för en datortidning (figurerade i redaktionsrutan i de första numrena av Datormagazin), vidare utsåg en stor del av Stockholms modemare honom till sin andlige ledare, 1985 gav han sig in i politiken och gav ett tecken som tolkades att han ville att hans tillbedjare skulle bilda Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet (starten i valet 1985 var trög, men det blev en hel del röster i 1991 års riksdagsval) och mycket, mycket annat som varje rättrogen bör känna till.

I övrigt hänvisas till KM:s Goda Bok, en sammanställnig av Tobias Hellsten över de öden, vittnesmål och profetior KM-trogna fått uppleva under årens lopp. Finns för download i de flesta baser som står under KMs beskydd.

(Slut på text 7237 av Jan Mickelin)

4:e Kapitlet - Blasphemarioscomburerdia

1 Och KM såg att folket hade det bra.

2 Men eftersom alla inte skulle ha det bra, speciellt inte de icke troende, införde KM en dag då dessa skulle plågas.

3 Och han kallade den dagen “Stora Hädarbrännardagen”. Och den dagens datum blev 11:e September.

4 Och de icke troende skrek när de bryntes.

5:e Kapitlet - Incidentos

12 Och alla stod upp

20 Vid ett besök på Grönan kände vi att det var något märkligt i luften.

21 Efter att vi hade vunnit varsina neonfärgade solglasögon i ryck-i-snöret-vinst-varje-gång, förstod vi att det var Lärkdagen som infunnit sig.

7:e kapitlet- Veritatis

1 Varje stor lögn kan bli sanning om den bara berättas väl.

2 Även grodan är en sångarbroder.

3 I brist på öl kan även den friskaste ko dö på dörrtrappan till den ljuvaste puben i London.

4 Det må vara mänskligt att fela, men att svepa en öl är bättre än att få en eltejpad Wunderbaum med posten.

7 Även din grannes katt kan vara en hund förklädd till hare.

12 Den som förväxla SSB&RDF med SF BBS kommer att brinna den 11:e September. Oddsen är 23, eller risiga hursomhelst.

8:e Kapitlet - Coincidentias

11 Och det utgick ett påbud att alla i riket skulle räknas.

12 Och många män i statens tjänst gick ut och räknade folk.

13 Men ingenstans hittade man någon som var fler än en.

14 Då steg KM ut ur skuggorna. Och KM sade befallande:

15 -Må mina trogna höjas över mängden genom att vara fler än en var!

16 Och KMs trogna blevo multischizoida.

17 Och vissa fick så många som fyrtiotvå alter egon, varav sju schizofrena. Och KM gav dessa namnen Anytime Aliquando Quandocunque.

9:e Kapitlet - Pais del Idiota

1 Det finns ett namn som skola giva ofrälse stora skälvan.

2 Det namnet är ett namn på ett land.

3 Och det landet äro Arghvidland dit allt kommo som förvisats från den sanna stigen, läran och de ezenfizerade zonerna.

13:e Kapitlet - Catto

25 Även en blind katt känner igen en mus på lukten.

30 Av jord är du kommen, pepparrotskatt ska du bliva. 175 grader i 35 min.

14:e Kapitlet - KM

18 Och då sade KM “Josefsson!“och lade sedan på luren.

21 Måtte KM få den jamare som KM förtjänar!

15:e Kapitlet - Commandus

14 Varmt väder och soligt; kröka på stubben. Ruskigt och regnigt; kröka på puben.

15 Och KM:s förste profet, tillika kattsandsbytare, upphov sin stämma och uttalade HANS vilja.

16 “Ni skola hålla vakt på de ofrälse så att de ej få ideer om deras egen förträfflighet. Och sannerligen säger jag eder att de skola förgås i eld.”

17 Efter dessa heliga ord blev stor fröjd och gamman bland KM:s anhängare och folket festade på lamm, lax, karp, fladdermöss och frukostflingor.

21 Du skall icke sitta på den ko som välter!

23 Du skall icke äta middag med en tandlös mops!

28 Du skall icke stjäla, bara låna på obestämd tid!

16:e Kapitlet - Como

1 KM hjälper den frälse som inser att han är bättre än packet av ofrälse.

2 Må den kallas ofrälse som inte inser att:

18 Öl ska vara tjockt som blod och mörkt som själen.

17:e Kapitlet - Precos

1 Svarte KM som kom ur jorden

2 Helgad varde din svans

3 tillkomme Swahili

4 ske din vilja, såsom i den binära världsrymden, så ock på jorden

5 med vårt dagliga terrordåd hjälp oss idag

6 och förlåt oss våra skulder,

7 på det att vi må bränna dem som skyldigare äro

8 inled oss gärna i frestelse,

9 men fräls oss ifrån Arghvid.

10 Ty världen är din och makten

11 och hela skiten, i evighet.

12 Yeah-man!

13 KM välsigne oss och bevare oss.

14 KM låt ditt ansikte kasta sin skugga över oss och vare oss nådig.

15 KM vifte sin svans åt oss och give oss frid.

16 I KM:s, den svarte och ludne och allsmäktiges, namn.

17 Yeah-man!

18 Hell KM!

19 Yeah-man!

18:e Kapitlet - Mickelin

4 Då steg KM ut ur skuggorna. Och KM sade befallande:

5 Nu ÄR du oseriös!

6 Och SYSOP vart oseriös.

7 Och SYSOP gick med i SSB&RDF.

13 Så talade Läderspöket åter till SYSOP efter månader av tystnad. Hon sade: “Jag har inga som helst känslor kvar för dig. Må du dö ensam, utfattig och utskämd, saknad av ingen!

14 Men bland lärjungarna blev då vreden stor, och man frågade sig “skola vi icke näpsa detta fåvitska spöke, på det att det må inse sina grundläggande karaktärsfel och sitt ringa existensberättigande?

15 Men SYSOP suckade tungt och sade “Ja, det är synd om mig. Och sannerligen begråtansvärd är min situation.

16 “Men sudlen icke edra händer med dylik näpselse, utan var glada och förgyll dessa mina sista år med lustiga spratt och pilska yttranden. "

17 Och så vart det,

18 och SYSOP satt i förtvivlans brunn och lekte tajbulle med sig själv.

19:e Kapitlet - Festas

1 Och KM talade och sade:

2 Söndag i vecka 4 skall heta: Sega resardagen

3 Måndag i vecka 5 skall heta: Stora frihetsdagen

4 Tisdag i vecka 5 skall heta: Annandag Marcel

5 Onsdag i vecka 5 skall heta: Stora utflyktsdagen

6 Torsdag i vecka 5 skall heta: Öltröttnardagen

7 Fredag i vecka 5 skall heta: Shoppardagen

8 Lördag i vecka 5 skall heta: Depparafton

9 Söndag i vecka 5 skall heta: Deppardagen

10 Måndag i vecka 6 skall heta: Långa längtardagen

11 Annandag depp infaller den dag när man först betalar 10 kronor i rockavgift och därefter +50 kronor för en stor skum.

12 Exakt åtta dagar efter Annandag depp infaller Marcelafton.

20:e Kapitlet - Septimana V

23:e Kapitlet - Enigmatica

12 Och ingen utom alla skulle nånsin förlåtas för sina synder. De brann.

13 Vid detta förmörkades skyarna och jorden skalv, ty en röst sade:

14 “Här nere flyter vi alla”

24:e Kapitlet - Vintiquatro Horas

1 Och människorna skapade uppfinningar och andra påhitt, det ena meningslösare än det andra.

2 Ett av de mest komplicerade och meningslösa påhitten var tiden och diverse attiraljer däromkring.

3 Då KM såg hur fascinerade människorna var av tid bestämde han sig för att ge dem någon praktisk nytta av tiden.

4 Och KM indelade dygnet i 24 timmar som människorna kunde roa sig med att klocka och ta tid på. Och timmen noll fick bli den tid på dygnet då det ljuva mörkret var som tätast.

5 Men människorna ville ha fler klockslag och de bad till KM. Och KM delade in timmarna i 60 minuter och varje minut delade han in i 60 sekunder.

6 Men nu blev det för komplicerat för människorna. De visste inte längre vad de skulle ta sig för att göra alla de olika tidpunkterna på dygnet.

7 Så KM lät definiera en rad olika perioder som han namngav för att vägleda människorna.

8 Tidpunkten 9.53 fick heta Midnatt.

9 Tidpunkten 10.00 fick heta Temporär Tidig Morgon.

10 Perioden från 10.12 till 12.18 fick heta Natt.

11 Perioden från 12.18 till 13.33 fick heta Gryning

12 Tidpunkten 13.33 fick heta Absolut Morgon.

13 Tidpunkten 15.02 fick heta Postum Gårdag.

14 Perioden från 15.11 till 15.26 fick heta Frukosttimmen.

15 Tidpunkten 15.26 fick heta Lunch.

16 Tidpunkten 16.20 fick heta Alternativ Morgon.

17 Tidpunkten 16.59 fick heta Eftermiddag.

18 Perioden från 17.28 till 18.42 fick heta Reversibel Gryning.

19 Efter den Reversibla Gryningen är det åter Eftermiddag fram till Tidpunkten 23.00 då Pre-Evening infaller.

20 Tidpunkten 23.36 fick heta Middag.

21 Efter Middag fram till och med tidpunkten 3.59 är det Kväll.

22 Perioden från 4.00 till 5.44 fick heta Sen Kväll.

23 Perioden från 6.00 till 9.53 fick heta Accelererande Natt.

24 Och KM befallde sina trogna att sova på natten, vakna någon gång på valfri morgon, och på den Postuma Gårdagen skulle de göra allt som de egentligen skulle ha hunnit med igår.

25:e Kapitlet - Base

5 “Jag ber till eder, oh KM!”

6 “Må du ta alla oheliga filtankare och menysystem, sade profeten.”

7 och Så gjorde KM på den 40:e dagen.

28:e Kapitlet - Ezenhemmer

4 Då steg KM ut ur skuggorna. Och KM sade befallande:

5 Må “seriös” definieras som “professionellt oseriös!”

6 Och därmed vart Ezenhemmer Det Seriösa Alternativet.

29:e Kapitlet - Monasterio

4 Och det stod: Ni som är kallade, sök!

5 Och jag sökte och jag sökte. Vid varje misströstan hade dock KM en uppmuntran och förklaring.

6 Till slut misströstade jag icke mer utan vid nästa inloggning hade Klosterbasen uppenbarat sig för mig!

30:e Kapitlet - Avanti

3 Saliga äro de som omvända sin tandläkare.

8 Saliga äro de hjulbenta, ty de skola kissa inom parentes.

33:e Kapitlet - Pensatas

6 666 i min fantasi. Jag har aldrig trott på kärlek så det skiter jag i.

37:e Kapitlet - Mirakulos

8 Och KM blev vred och kissade i SYSOPs ölburkssamling.

16 Och svarta katter nedstego från himlen och det vart glädje och stor gamman.

42:a Kapitlet - Sagessa

4711 Vi har inte fler kön än att vi får vara rädda om dem vi har.

4712 Det måste löna sig att vara rik.

4713 Hemmet: den plats där man vet vad pyttipannan är gjord av.

4713 Kit-e-kat ska stå som beviset för din status.

4714 Ty det blivo två verser som voro identiska utom till innehållet, och dess nummer var 42.

44:e Kapitlet - Redimes

1 Det sades att Phoenix var obildad, och dessutom ofrälse. De Frälses protester skallade högt under skyn - detta måste omedelbart ändras.

2 Då talade Phoenix. Hon sade: “Eftersom jag är Phoenix, och därtill den Busiga Sångfågeln, så är det min uppgift att inhämta kunskap”.

3 De Frälse drogo då en gemensam suck av lättnad, ty Phoenix:s utbildning var viktig.

4 Och till sina Läromästare valde hon Aliquando och Quasimodo att lära henne allt som var värt att veta. Dessa båda hade en svår uppgift framför sig, ty Phoenix insåg inte hur viktig denna kunskap var.

5 Så kom den dagen då Phoenix började förstå. Hon tänkte: “Nu VILL jag lära!

6 Och Phoenix förälskade sig i Viking Schlem-öra, ty han lovade lära henne dricka öl.

7 När Phoenix slutligen sade: “Släpp Bosse! så visste man, att den svåraste tiden äntligen var över.

48:e Kapitlet - Marcel

1 Så kom till slut den profet som omtalats i kapitlet presagis.

2 Och profeten tilltalade den förstummade folkmassan:

3 Tja! Läget? 4 Ja, hejsan. Jag heter alltså Marcel å vi har just samlat oss här på Gärdet för en eventuell, världsfin, enorm, ja va’re nu heter, jo, drakfest.

5 Jag har hållt på med datorer sen jag var ungefär 12 år och det började med helt enkelt att ehm jag så att säga prånglade på farsan ett modem och sen ehm, hände’re saker och ting.

6 Hade problem med å läsa och skriva, sen så ja, idag är det nittonhundraåttioåtta och

7 Och folkmassan sade: åttionio!

8 Och profeten sade: ja åttionie.

9 men ehm fortsätter i eeööhuu, samma tappning att säga.

10 Tyckere e sätt skoj, men ibland börjar jag fundera varför jag gör det och det vet jag inte.

11 Och folkmassan tyckte detta voro en ruskig historia. Men profeten talade då till dem:

12 Som Atlas . . . bär på sin jord bär jag på mina tankar om livet

13 Men ingen vet svaret Jo . . . En

14 Han sade Det är bara vilja

15 Och tid och rum vart verklighet Nånstans där ute i kosmos

16 Ljus och mörker.

51:a Kapitlet - Occurentias 1991

1 Och så varde sagt att året 1991 var KM:s år,

2 ty då skulle mängdeliga profetior omnämnda i Boken uppfyllas,

3 och Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet skulle göra sitt slutgiltiga intåg på den världshistoriska scenen.

4 Och KM talade och sade: “I början av detta år kommer fler rättrogna än någonsin att besöka London, och deras besök kommer att uppmuntra IRA till nya terrorattacker, men ingen rättrogen kommer att skadas.

10 Dagarna gick med oskyldig glädje och öldrickning under vecka 5, 1991.

11 Detta för evigt det tycktes. Tills en dag de fick ett tecken, ett tecken som visade vägen, ett tecken i form av reklam!

12 De följde den med rättrådighet, pengar och med KM:s välsignelse och de fann Devonshire Arms bredvid Piccadily Circus.

13 De fann 1080!

15 När tiden åter blev mogen för att resa hemifrån, till det lustiga landet Sverige i nordost, var sorgen stor bland de trogna ty alltför lång tid skulle gå innan de åter skulle få se sina hemtrakter.

16 Och de sutto på planet som darrade och nödlampor lyste under deras vrede, ty så var det sagt.

17 Och deras vrede blidgades en smula vid denna underkastelse och de sade “om så molnen ligga som något vitt skit på marken när vi landar i Sverige så skola vi vilja återvända fort!”

20 Och det hände sig vid den tiden att från KM utgick ett påbud att alla hans trogna skulle samlas på Haga.

21 Det utgick också ett påbud från det misslyckade genetiska experimentet Arghvid att hans trogna också skulle samlas på Haga.

22 Och KM lät solen lysa över sina trogna och det var stor glädje och gamman, inte minst vid åsynen av Arghvids skara.

23 Och Arghvid kom till Haga och såg skillnaden i folkmängd på träffarna.

24 Och Arghvid vände och gick innan någon hann se honom.

25 Sedan denna dag skäms Arghvid.

26 Och KM kissade ånyo. Denna gång på SYSOPs post, bestående av röstkort, vred över att ha blivit lämnad att i trenne dagar tillsammans med torrfoder beskåda omnejden genom ett minimalt fönster medan SYSOP förlustade sig i Helsingör, i Skåne samt i Hultsfred.

27 Därefter sprang KM till skogs, utslungandes en förbannelse efter sig.

62:a Kapitlet - Proverbios

3 Bara blinda barn får gå på bio gratis.

8 Det räcker inte bara med att lyckas, mina vänner måste misslyckas också.

9 Man ska inte ropa hej när man har tvångströja.

65:e Kapitlet - Regulas

3 Allt som icke må vara sanktionerat genom KM försorger eller genom ngt av hans många underlydanden äro irr-belagt, så ock edra namn!

12 Du skola icke vara trevlig, alltför gladsam, givmild eller på annat sätt snäll mot ofrälse. 13 Ty då må de kanske tro att du vara glad i hågen mot dessa kretiner. 14

15 Och det voro ju för hemskt!

66:e Kapitlet - 666

1 Livet är ett helvete, Tur att KM finns.

2 Livet är ett helvete, Njut av värmen.

69:e Kapitlet - Profeti Natus

1 och det var sagt att en ofrälse profet skulle stånda ur en tom kattmatsburk!

2 Han skulle tolka KMs ord i KMs rester och så blev det.

3 I KMs burkrester fann han svaren på de ofrälses irrelevanta frågor.

4 Sålunda jamade KM till de ofrälse genom denna profet… Hans namn var UBBEUS! Och till sin sekreterare valde han Viking Schlem-öra.

5 Och Ubbeus tänkte i många år, han sade sedan.

6 “Du skall icke riva den SYSOP som ger dig mat!

7 “En sovande SYSOP höjer inget privilegium, men en utsövd SYSOP har större tolerans!

8 Och Ubbeus såg med blida ögon på ofrälses stora reklampelare, när han vandrade i bryderi genom stadens gator och torg, där det sades att: “Generation efter generation ÄLSKAR Pussy!

9 När Ubbeus skådade denna sköna syn, tänkte han: “Du skall icke säga nej till en Välöppnad Pussy!

10 Därefter förutsade Ubbeus hur KMs morrhår låg och ur detta läste han att ofrälse hade en svår tid framför sig, men att Ubbeus syner skulle leda dem i deras sökande.

11 Därpå färdades Ubbeus till hemmets härd och den Ericsson PC som han hade access till som ofrälse.

12 Vid åsynen av denna tingest försvann han i ett moln av KLÄRVOYANS…

82:a Kapitlet - Rumor

8 Och så tog KM sin grannes hund och skolade om denne till matknyckare i den närbelägna supermarketen, och när hundkräket protesterade så sade bara KM:

9 Du skola icke vägra mig min mat, för då skola den oändliga diskkraschen slå ned på dig som en övergödd pudel!