K M ' s G o d a B o k
-------------------------
(4:e upplagan sedan den händelse som förutsades i
kapitlet Presagis vers 17-20. Utgiven 1991-11-09)

    1:a Kapitlet - Lynxis

  1  I begynnelsen var jorden.
  2  Efter ett tag tröttnade KM på att vara ensam, och KM skapade
    SYSOP och Läderspöket, på det att de skulle ge Honom mat och
    byta hans kattsand.
  3  På den andra, tredje, fjärde och femte dagen vilade KM.
  4  Och den sjätte dagen kom, och KM fann livet fortfarande tråkigt,
    så Han skapade möss, sorkar och småfåglar till Sin förströelse,
    Sitt mellanmål och till att lägga i SYSOPs säng vid vissa
    tillfällen. Därefter slutade den sjätte dagen.
  5  På den sjunde dagen vilade KM.
  6  Den åttonde dagen tyckte KM att han behövde något som visade
    människorna att allt inte är trevligt, så han skapade idioten,
    och han såg att det var gott (dvs dåligt), och han gav idioten
    namnet Arghvid.
  7  Här behövs vishet. Den som har förstånd skall undvika idiotens
    nummer, ty det är ett Stockholmsnummer, och numret är 6424077.
  8  Och på den n:te dagen skapade KM 1080.
  9  KM alltings skapare, skapade sålunda även stjärnorna!
 10  Han såg att lite bilder behövdes för att leda hans frälse.
    Stjärnbilder såsom: Lillavulvan, Storafallos och
    stjärnor såsom ölstjärnan.


    2:a Kapitlet - Swahili

  1  Och KM såg på det han skapat och såg att det var skit.
  2  KM tänkte länge i sin vishet och insåg att han måste skapa ett mål
    för de frälse att uppnå.
  3  och något för de ofrälse, de dumma och Arghvid att fråga om.
  4  Så han skapade med njutning det förlovade landet Swahili!
  5  Och KM såg att Swahili var gott.
  6  Ty där dväljdes endast de som kunde festa, njuta av livet samt
    mängder av vackra flickor.
  7  Och KM log mot SYSOP och sa 'sprid budskapet om Swahili och meddela
    alla rättrogna om att det är i Min nåd och med Hawks välvilja vi
    hånar de otrogna och tager vår plats i Swahili, när tiden är mogen.'
  8  Och The Peanut, även kallad Ifvarsson, trädde fram ur skuggorna och
    sa unisont med Hawk något som de visa länge må ha tvistat om
    innebörden av, men som må kunna sammanfattas i den mening som härmed
    följer i vers 9.
  9  "Ni ska vara jävligt GLADA om ni får komma in..."

 <Not: För att även glädja de trogna som är av honkön beslutade KM att
 ordalydelsen i kapitel 2 vers 6 skulle ändras till 'samt mängder av
 vackra varelser av motsatt kön.'>


    3:e Kapitlet - Presagis

 17  Sannerligen, det säger jag dig, du ska läsa den heliga skriften
    noga och lära dig den utantill.
 18  Ty det kommer en tid då KM utsätter sina trogna för en prövning.
 19  Och i denna tid skall alla exemplar av den heliga skriften förgås.
 20  Och de trogna blir tvugna att försöka minnas vad de läst, och
    tillsammans skall de åter nedteckna den heliga skriften i sin helhet!

 34  Skåda de antiezenister som skola leva och sätta KM's trogna på prov
    med sina irrläror!
 35  Deras förnamn skola, liksom deras efternamn, börja på den bokstav
    som i alfabetet följer efter A. Denna bokstav vilken deras namn
    skola börja på skola sedan i alfabetet följas av ett C. Inte fler,
    inte färre. Ty C är bokstaven som bokstaven som bildar deras namn
    skola följas av.

 41  Och i denna tid skall komma en profet, och man skall icke veta om
    han i sanning är en KMs profet, och han skall sprida stor
    förvirring,
 42  och hans namn skall vara Sequvizers, Macekl, Marcel Bos.
 43  Så skall ske i denna tid, och KM skall med intet morrhår förråda
    profetens sanna halt.

 44  Och i denna tid skall en frälse boota sin burk
 45  och timern skall visa 12:34:56.78
 46  och, sannerligen, detta skall vara Tecknet.
    Tecknet som vittnar om världens undergång!
 47  Och efter 90 dagar eller 90 år, ingen vet säkert, skall världen
    gå under.

7233  En kväll i tidernas begynnelse frågade de trogna KM om de ofrälse
    någon gång skulle komma att undra om KM's namn och KM-dyrkarnas
    historia.
7234  "Så kommer att ske" svarade KM,
7235  "Det kommer en tid, då ett modemarnät för ofrälse skall bildas.
    Ett nät som inte går under ett välsignat kattnamn, utan under ett
    förbannat hundnamn.
7236 Och i denna tid skall ofrälse undra över mitt namn, och en av er
   skall då svara på följande sätt:"
7237 (7237) 91-11-06 20.21 /52 rader/ Jan Mickelin
   Mottagare: Husdjur
   Kommentar till 7236 av Marianne Brealt
   Ärende: KM
   -----------
 -> KM = Kattmästerskapen ? :-) Eller Kisse Miss ? :-)

 Nä, det är betydligt enklare än så. Här är historiken:

 Våren 1982 tog jag hand om två kolsvarta kattungar. Den ena döpte
 jag naturligtvis till Snövit och den andra till Reservprovianten.

 Snövit lämnades så småningom bort till en annan familj, varefter jag
 och Reservprovianten blev ensamma kvar att ligga i soffan och lösa
 världsproblemen. Emellertid var namnet lite i längsta laget, så jag
 och de flesta andra tilltalade honom bara med "Katten". Efter ett år
 var det dags att åka till veterinären. I samband med kastrering och
 vaccinering ville de ha lite uppgifter för att utfärda vederbörligt
 certifikat.
 Jag drog mig lite för att låta dem skriva "Reservprovianten" i papprena,
 så jag förklarade att han tilltalades "Katten".

 -Katten??? Vi kan väl inte skriva enbart "katten"???

 -Suck... Skriv "Katten Mickelin" då...

 Certifikatet blev en prydnad för väggen: "K. Mickelin har denna dag
 kastrerats och vaccinerats mot kattpest"...

 Hoppas att jag inte har någon morbror Kalle eller så i släkten...

 Nu hade således katten fått papper på sin identitet. Emellertid var
 det lika jobbigt att säga "Katten Mickelin" som "Reservprovianten",
 så det enda vettiga i situationen var att börja köra med förkortningen
 "KM".

 Och så fick det förbli. Och väl är väl det, för hur skulle det sett ut
 om de KM-trogna satt och mässade "Hell Reservprovianten" på sina
 sammankomster?

 Sedan gick det raskt undan: KM blev skyddshelgon för en datortidning
 (figurerade i redaktionsrutan i de första numrena av Datormagazin),
 vidare utsåg en stor del av Stockholms modemare honom till sin andlige
 ledare, 1985 gav han sig in i politiken och gav ett tecken som tolkades
 att han ville att hans tillbedjare skulle bilda Ezenhemmer Plastpåsar och
 Barnuppfostringsredskapspartiet (starten i valet 1985 var trög, men det
 blev en hel del röster i 1991 års riksdagsval) och mycket, mycket annat
 som varje rättrogen bör känna till.

 I övrigt hänvisas till KM's Goda Bok, en sammanställnig av Tobias Hellsten
 över de öden, vittnesmål och profetior KM-trogna fått uppleva under årens
 lopp. Finns för download i de flesta baser som står under KMs beskydd.

    (Slut på text 7237 av Jan Mickelin)


    4:e Kapitlet - Blasphemarioscomburerdia

  1  Och KM såg att folket hade det bra.
  2  Men eftersom alla inte skulle ha det bra, speciellt inte de icke
    troende, införde KM en dag då dessa skulle plågas.
  3  Och han kallade den dagen "Stora Hädarbrännardagen"
    Och den dagens datum blev 11:e September.
  4  Och de icke troende skrek när de bryntes.


    5:e Kapitlet - Incidentos

 12  Och alla stod upp

 20  Vid ett besök på Grönan kände vi att det var något märkligt i luften.
 21  Efter att vi hade vunnit varsina neonfärgade solglasögon i
    ryck-i-snöret-vinst-varje-gång, förstod vi att det var Lärkdagen
    som infunnit sig.


    7:e Kapitlet - Veritatis
  
  1  Varje stor lögn kan bli sanning om den bara berättas väl...
  2  Även grodan är en sångarbroder...
  3  I brist på öl kan även den friskaste ko dö på dörrtrappan till den
    ljuvaste puben i London...
  4  Det må vara mänskligt att fela, men att svepa en öl är bättre
    än att få en eltejpad Wunderbaum med posten...
  7  Även din grannes katt kan vara en hund förklädd till hare...
 12  Den som förväxla SSB&RDF med SF BBS kommer att brinna den 11:e
    September. Oddsen är 23, eller risiga hursomhelst.


    8:e Kapitlet - Coincidentias

 11  Och det utgick ett påbud att alla i riket skulle räknas.
 12  Och många män i statens tjänst gick ut och räknade folk.
 13  Men ingenstans hittade man någon som var fler än en.
 14  Då steg KM ut ur skuggorna. Och KM sade befallande:
 15  -Må mina trogna höjas över mängden genom att vara fler än en var!
 16  Och KMs trogna blevo multischizoida.
 17  Och vissa fick så många som fyrtiotvå alter egon, varav sju
    schizofrena. Och KM gav dessa namnen Anytime Aliquando Quandocunque.


    9:e Kapitlet - Pais del Idiota

  1  Det finns ett namn som skola giva ofrälse stora skälvan.
  2  Det namnet är ett namn på ett land.
  3  Och det landet äro Arghvidland dit allt kommo som förvisats från den
    sanna stigen, läran och de ezenfizerade zonerna.


    13:e Kapitlet - Catto

 25  Även en blind katt känner igen en mus på lukten...
 30  Av jord är du kommen, pepparrotskatt ska du bliva.
    175 grader i 35 min...


    14:e Kapitlet - KM

 18  Och då sade KM "Josefsson" och lade sedan på luren.

 21  Måtte KM få den jamare som KM förtjänar!


    15:e Kapitlet - Commandus

 14  Varmt väder och soligt; kröka på stubben.
    Ruskigt och regnigt; kröka på puben...
 15  Och KM's förste profet, tillika kattsandsbytare, upphov sin stämma
    och uttalade HANS vilja.
 16  "Ni skola hålla vakt på de ofrälse så att de ej få ideer om deras
    egen förträfflighet. Och sannerligen säger jag eder att de skola
    förgås i eld."
 17  Efter dessa heliga ord blev stor fröjd och gamman bland KM's
    anhängare och folket festade på lamm, lax, karp, fladdermöss och
    frukostflingor...

 21  Du skall icke sitta på den ko som välter!
 23  Du skall icke äta middag med en tandlös mops!
 28  Du skall icke stjäla, bara låna på obestämd tid!


    16:e Kapitlet - Como
   
  1  KM hjälper den frälse som inser att han är bättre än packet av
    ofrälse.
  2  Må den kallas ofrälse som inte inser att:

 18  Öl ska vara tjockt som blod och mörkt som själen...


    17:e Kapitlet - Precos

  1  Svarte KM som kom ur jorden
  2  Helgad varde din svans
  3  tillkomme Swahili
  4  ske din vilja, såsom i den binära världsrymden, så ock på jorden
  5  med vårt dagliga terrordåd hjälp oss idag
  6  och förlåt oss våra skulder,
  7  på det att vi må bränna dem som skyldigare äro
  8  inled oss gärna i frestelse,
  9  men fräls oss ifrån Arghvid.
 10  Ty världen är din och makten
 11  och hela skiten, i evighet.
 12  Yeah-man!

 13  KM välsigne oss och bevare oss.
 14  KM låt ditt ansikte kasta sin skugga över oss och vare oss nådig.
 15  KM vifte sin svans åt oss och give oss frid.
 16  I KM's, den svarte och ludne och allsmäktiges, namn.
 17  Yeah-man!

 18  Hell KM!
 19  Yeah-man!


    18:e Kapitlet - Mickelin

  4  Då steg KM ut ur skuggorna. Och KM sade befallande:
  5  Nu ÄR du oseriös!
  6  Och SYSOP vart oseriös.
  7  Och SYSOP gick med i SSB&RDF.

 13  Så talade Läderspöket åter till SYSOP efter månader av tystnad.
    Hon sade: "Jag har inga som helst känslor kvar för dig. Må du dö
    ensam, utfattig och utskämd, saknad av ingen!"
 14  Men bland lärjungarna blev då vreden stor, och man frågade sig
    "skola vi icke näpsa detta fåvitska spöke, på det att det må inse
    sina grundläggande karaktärsfel och sitt ringa
    existensberättigande?".
 15  Men SYSOP suckade tungt och sade "Ja, det är synd om mig. Och
    sannerligen begråtansvärd är min situation.
 16  Men sudlen icke edra händer med dylik näpselse, utan var glada och
    förgyll dessa mina sista år med lustiga spratt och pilska
    yttranden".
 17  Och så vart det,
 18  och SYSOP satt i förtvivlans brunn och lekte tajbulle med sig själv.

    19:e Kapitlet - Festas

  1  Och KM talade och sade:
  2  Söndag i vecka 4 skall heta: Sega resardagen
  3  Måndag i vecka 5 skall heta: Stora frihetsdagen
  4  Tisdag i vecka 5 skall heta: Annandag Marcel
  5  Onsdag i vecka 5 skall heta: Stora utflyktsdagen
  6  Torsdag i vecka 5 skall heta: Öltröttnardagen
  7  Fredag i vecka 5 skall heta: Shoppardagen
  8  Lördag i vecka 5 skall heta: Depparafton
  9  Söndag i vecka 5 skall heta: Deppardagen
 10  Måndag i vecka 6 skall heta: Långa längtardagen
 11  Annandag depp infaller den dag när man först betalar 10 kronor
    i rockavgift och därefter +50 kronor för en stor skum.
 12  Exakt åtta dagar efter Annandag depp infaller Marcelafton.

    20:e Kapitlet - Septimana V

    23:e Kapitlet - Enigmatica

 12  Och ingen utom alla skulle nånsin förlåtas för sina synder. De brann.
 13  Vid detta förmörkades skyarna och jorden skalv, ty en röst sade:
 14  Här nere flyter vi alla

    24:e Kapitlet - Vintiquatro Horas

  1  Och människorna skapade uppfinnigar och andra påhitt, det ena
    meningslösare än det andra.
  2  Ett av de mest komplicerade och meningslösa påhitten var tiden
    och diverse attiraljer däromkring.
  3  Då KM såg hur fascinerade människorna var av tid bestämde han sig
    för att ge dem någon praktisk nytta av tiden.
  4  Och KM indelade dygnet i 24 timmar som människorna kunde roa sig med
    att klocka och ta tid på. Och timmen noll fick bli den tid på dygnet
    då det ljuva mörkret var som tätast.
  5  Men människorna ville ha fler klockslag och de bad till KM. Och KM
    delade in timmarna i 60 minuter och varje minut delade han in i
    60 sekunder.
  6  Men nu blev det för komplicerat för människorna. De visste inte
    längre vad de skulle ta sig för att göra alla de olika tidpunkterna
    på dygnet.
  7  Så KM lät definiera en rad olika perioder som han namngav för att
    vägleda människorna.
  8  Tidpunkten 9.53 fick heta Midnatt.
  9  Tidpunkten 10.00 fick heta Temporär Tidig Morgon.
 10  Perioden från 10.12 till 12.18 fick heta Natt.
 11  Perioden från 12.18 till 13.33 fick heta Gryning
 12  Tidpunkten 13.33 fick heta Absolut Morgon.
 13  Tidpunkten 15.02 fick heta Postum Gårdag.
 14  Perioden från 15.11 till 15.26 fick heta Frukosttimmen.
 15  Tidpunkten 15.26 fick heta Lunch.
 16  Tidpunkten 16.20 fick heta Alternativ Morgon.
 17  Tidpunkten 16.59 fick heta Eftermiddag.
 18  Perioden från 17.28 till 18.42 fick heta Reversibel Gryning.
 19  Efter den Reversibla Gryningen är det åter Eftermiddag fram
    till Tidpunkten 23.00 då Pre-Evening infaller.
 20  Tidpunkten 23.36 fick heta Middag.
 21  Efter Middag fram till och med tidpunkten 3.59 är det Kväll.
 22  Perioden från 4.00 till 5.44 fick heta Sen Kväll.
 23  Perioden från 6.00 till 9.53 fick heta Accelererande Natt.
 24  Och KM befallde sina trogna att sova på natten, vakna någon gång
    på valfri morgon, och på den Postuma Gårdagen skulle de göra allt
    som de egentligen skulle ha hunnit med igår.

    25:e Kapitlet - Base

  5  Jag ber till eder, oh KM!
  6  Må du ta alla oheliga filtankare och menysystem, sade profeten,
  7  och Så gjorde KM på den 40:e dagen.

    28:e Kapitlet - Ezenhemmer

  4  Då steg KM ut ur skuggorna. Och KM sade befallande:
  5  Må "seriös" definieras som "professionellt oseriös"!
  6  Och därmed vart Ezenhemmer Det Seriösa Alternativet.

    29:e Kapitlet - Monasterio

  4  Och det stod: Ni som är kallade, sök!
  5  Och jag sökte och jag sökte. Vid varje misströstan hade dock KM
    en uppmuntran och förklaring.
  6  Till slut misströstade jag icke mer utan vid nästa inloggning hade
    Klosterbasen uppenbarat sig för mig!

    30:e Kapitlet - Avanti

  3  Saliga äro de som omvända sin tandläkare.

  8  Saliga äro de hjulbenta, ty de skola kissa inom parentes.

    33:e Kapitlet - Pensatas

  6  666 i min fantasi.
    Jag har aldrig trott på kärlek så det skiter jag i...

    37:e Kapitlet - Mirakulos

  8  Och KM blev vred och kissade i SYSOPs ölburkssamling.

 16  Och svarta katter nedstego från himlen och det vart glädje och stor
    gamman.

    42:a Kapitlet - Sagessa

 4711 Vi har inte fler kön än att vi får vara rädda om dem vi har...
 4712 Det måste löna sig att vara rik...
 4713 Hemmet: den plats där man vet vad pyttipannan är gjord av...
 4713 Kit-e-kat ska stå som beviset för din status...
 4714 Ty det blivo två verser som voro identiska utom till innehållet,
    och dess nummer var 42:4713...

    44:e Kapitlet - Redimes

  1  Det sades att Phoenix var obildad, och dessutom ofrälse.
    De Frälses protester skallade högt under skyn - detta
    måste omedelbart ändras.
  2  Då talade Phoenix. Hon sade: "Eftersom jag är Phoenix, och
    därtill den Busiga Sångfågeln, så är det min uppgift att
    inhämta kunskap."
  3  De Frälse drogo då en gemensam suck av lättnad, ty Phoenix'
    utbildning var viktig.
  4  Och till sina Läromästare valde hon Aliquando och Quasimodo
    att lära henne allt som var värt att veta.
    Dessa båda hade en svår uppgift framför sig, ty Phoenix insåg
    inte hur viktig denna kunskap var.
  5  Så kom den dagen då Phoenix började förstå. Hon tänkte:
    "Nu VILL jag lära!"
  6  Och Phoenix förälskade sig i Viking Schlem-öra, ty han lovade
    lära henne dricka öl.
  7  När Phoenix slutligen sade: "Släpp Bosse!", så visste man,
    att den svåraste tiden äntligen var över.

    48:e Kapitlet - Marcel

  1  Så kom till slut den profet som omtalats i kapitlet presagis.
  2  Och profeten tilltalade den förstummade folkmassan:
  3  Tja! Läget?
  4  Ja, hejsan. Jag heter alltså Marcel å vi har just samlat oss
    här på Gärdet för en eventuell, världsfin, enorm, ja... va're
    nu heter, jo, drakfest.
  5  Jag har hållt på med datorer se'n jag var ungefär 12 år och det
    började med helt enkelt att ehm... jag... så att säga prånglade
    på farsan ett modem och se'n ehm, hände're saker och ting.
  6  Hade problem med å läsa och skriva, se'n så... ja, idag är det
    nittonhundraåttioåtta och...
  7  Och folkmassan sade: åttionio!
  8  Och profeten sade: ja... åttionie...
  9  men ehm... fortsätter i eeööhuu, samma tappning 'attsäga.
 10  Tycker'eerätt skoj, men ibland börjar jag fundera varför jag gör
    det och det vet jag inte.
 11  Och folkmassan tyckte detta voro en ruskig historia.
    Men profeten talade då till dem:
 12  Som Atlas . . . bär på sin jord
    bär jag på mina tankar om livet
 13  Men ingen vet svaret
    Jo . . . En
 14  Han sade
    Det är bara vilja
 15  Och tid och rum vart verklighet
    Nånstans där ute i kosmos
 16  Ljus
    och mörker.
 17

    51:a Kapitlet - Occurentias 1991

  1  Och så varde sagt att året 1991 var KM's år,
  2  ty då skulle mängdeliga profetior omnämnda i Boken uppfyllas,
  3  och Ezenhemmer Plastpåsar och Barnuppfostringsredskapspartiet skulle
    göra sitt slutgiltiga intåg på den världshistoriska scenen.
  4  Och KM talade och sade: "I början av detta år kommer fler rättrogna
    än någonsin att besöka London, och deras besök kommer att uppmuntra
    IRA till nya terrorattacker, men ingen rättrogen kommer att skadas."

 10  Dagarna gick med oskyldig glädje och öldrickning under vecka 5 -91.
 11  Detta för evigt det tycktes. Tills en dag de fick ett tecken, ett
    tecken som visade vägen, ett tecken i form av reklam!
 12  De följde den med rättrådighet, pengar och med KM's välsignelse och
    de fann Devonshire Arms bredvid Piccadily Circus.
 13  De fann 1080!

 15  När tiden åter blev mogen för att resa hemifrån, till det lustiga
    landet Sverige i nordost, var sorgen stor bland de trogna ty alltför
    lång tid skulle gå innan de åter skulle få se sina hemtrakter.
 16  Och de sutto på planet som darrade och nödlampor lyste under deras
    vrede, ty så var det sagt.
 17  Och deras vrede blidgades en smula vid denna underkastelse och de
    sade "om så molnen ligga som något vitt skit på marken när vi landar
    i Sverige så skola vi vilja återvända fort!".

 20  Och det hände sig vid den tiden att från KM utgick ett påbud att alla
    hans trogna skulle samlas på Haga.
 21  Det utgick också ett påbud från det misslyckade genetiska
    experimentet Arghvid att hans trogna också skulle samlas på Haga.
 22  Och KM lät solen lysa över sina trogna och det var stor glädje och
    gamman, inte minst vid åsynen av Arghvids skara.
 23  Och Arghvid kom till Haga och såg skillnaden i folkmängd på
    träffarna.
 24  Och Arghvid vände och gick innan någon hann se honom.
 25  Sedan denna dag skäms Arghvid...
 26  Och KM kissade ånyo. Denna gång på SYSOPs post, bestående av
    röstkort, vred över att ha blivit lämnad att i trenne dagar
    tillsammans med torrfoder beskåda omnejden genom ett minimalt
    fönster medan SYSOP förlustade sig i Helsingör, i Skåne samt i
    Hultsfred.
 27  Därefter sprang KM till skogs, utslungandes en förbannelse efter
    sig...

    62:a Kapitlet - Proverbios

  3  Bara blinda barn får gå på bio gratis...
  8  Det räcker inte bara med att lyckas, mina vänner måste misslyckas
    också...
  9  Man ska inte ropa hej när man har tvångströja...

    65:e Kapitlet - Regulas

  3  Allt som icke må vara sanktionerat genom KM försorger eller genom
    ngt av hans många underlydanden äro irr-belagt, så ock edra namn!

 12  Du skola icke vara trevlig, alltför gladsam, givmild eller på
    annat sätt snäll mot ofrälse.
 13  Ty då må de kanske tro att du vara glad i hågen mot dessa kretiner.
 14


 15  Och det voro ju för hemskt!...

    66:e Kapitlet - 666

  1  Livet är ett helvete,
    Tur att KM finns.
  2  Livet är ett helvete,
    Njut av värmen.

    69:e Kapitlet - Profeti Natus

  1  ...och det var sagt att en ofrälse profet skulle stånda ur en
    tom kattmatsburk!
  2  Han skulle tolka KMs ord i KMs rester och så blev det.
  3  I KMs burkrester fann han svaren på de ofrälses
    irrelevanta frågor.
  4  Sålunda jamade KM till de ofrälse genom denna profet...
    Hans namn var UBBEUS!
    Och till sin sekreterare valde han Viking Schlem-öra.
  5  Och Ubbeus tänkte i många år, han sade sedan...
  6  "Du skall icke riva den SYSOP som ger dig mat!"
  7  "En sovande SYSOP höjer inget privilegium, men en utsövd SYSOP
    har större tolerans!"
  8  Och Ubbeus såg med blida ögon på ofrälses stora reklampelare,
    när han vandrade i bryderi genom stadens gator och torg,
    där det sades att: "Generation efter generation ÄLSKAR Pussy!".
  9  När Ubbeus skådade denna sköna syn, tänkte han:
    "Du skall icke säga nej till en Välöppnad Pussy..."
 10  Därefter förutsade Ubbeus hur KMs morrhår låg och ur detta
    läste han att ofrälse hade en svår tid framför sig, men att
    Ubbeus syner skulle leda dem i deras sökande.
 11  Därpå färdades Ubbeus till hemmets härd och den Ericsson PC
    som han hade access till som ofrälse.
 12  Vid åsynen av denna tingest försvann han i ett moln av
    KLÄRVOYANS.....

    82:a Kapitlet - Rumor

  8  Och så tog KM sin grannes hund och skolade om denne till matknyckare
    i den närbelägna supermarketen, och när hundkräket protesterade så
    sade bara KM:
  9  Du skola icke vägra mig min mat, för då skola den oändliga
    diskkraschen slå ned på dig som en övergödd pudel!
[Senast uppdaterad: 2021-11-06, 13:52:30]