Så installerar du Jekyll i Fedora 31

15 Feb 2020

Världen som Linuxanvändare blir inte enklare ju längre tiden går, snarare tvärt-om. Istället för att ha en gemensam plats för Linuxanvändare som kör Gnome att installera sina applikationer finns det givetvis två. Minst.
Tidigare kunde man som Fedora-användare installera programpaket med hjälp av Snap där applikationer som inte hanterades av Fedoras inbyggda mjukvarubutik. Med Fedora 31 försvann detta och istället använder vi oss numera av Flathub. Det finns, givetvis, inga instruktioner om detta faktum i Fedora när man installerat det utan det upptäcker man först när man vill installera exempelvis Skype eller Atom.
Ett annat problem är att installera bloggmotorn Jekyll. I tidigare version av Fedora var detta relativt enkelt men något har hänt (fråga mig inte vad). Hur som haver är det inte bara att installera Ruby och sen smacka in Jekyll ovanpå det, det krävs en del paket för att det ska fungera.

Börja med att installera dessa paket:
sudo dnf install ruby-devel make gcc g++ -y<br /> sudo dnf install redhat-rpm-config -y<br />

Därefter kan du installera Jekyll:
gem install bundler jekyll<br />
Nu kan du sätta igång och blogga med Jekyll i Fedora 31. Precis som jag gjort med den här lilla texten.